Digital Curation: resurser anpassade till lärare

Som en del av Digital Curator Toolkit skapades en samling anpassade lärarresurser speciellt för grupper med låg kompetens, inlärningssvårigheter och barn/ungdomar. Du kan ladda ned dem i en svensk version här:

BestPracticeGuide

SharingStoriesActionPlan

SharingStoryIcons

SnapshotStories

StolenStory

StoryboardTaskSheet

StoryMindMap

TypesOfStoriesFlashcards

Leave a Reply

Your email address will not be published.